Profile

Personal Profile

Website: hayashikisara.warabimochi.net

About me: บล็อคเกี่ยวกับงานอดิเรกแยกออกมาต่างหากค่ะ m(_ _)m (เพราะในฮงเขะชักจะมั่ว)จะย้ายเอาพวกบทความเกี่ยวกับ DTM, Fandub, Music Making ตลอดจน Photoshop มาไว้ทางนี้ ส่วนใครชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น (ที่ไม่ค่อยมีสาระ) ก็เชิญที่ฮงเขะเหมือนเดิมนะคะ ^^; 

ถ้านิยายก็นี่เลย >> http://hayashikisara.warabimochi.net (บางเรื่องที่ตีพิมพ์ไปแล้วและยังอยู่ในสัญญากับทางสนพ.ก็ไม่สามารถลงจนจบได้นะคะ โปรดเข้าใจ T^T)

本家>> http://hayashikisara.exteen.com